NMK Kristiansand

 tilbake til startsiden

 

nye kontrakter på motorsportsanlegget i sørlandsparken

 

Meil fra Idrettsjef Terje Abrahamsen

 

Sendt: 28. mars 2008 14:17
Emne: Leiekontrakter motorcross- og trial banene i Skibåsen

 

Hei !

Det er nå gjennomført møte mellom undertegnede og Terje Karlsen i Kr sand eiendom.

Avgjørelsen har vært vanskelig med bakgrunn i at både NMK og "de nye klubbene" har levert svært gode argumenter for drift, vedlikehold og gjennomføring av trening og konkurranser.

Møter er avholdt med de respektive parter, hvor det skriftlige innleverte materialet er utdypet og forklart.

 

Jeg har hele tiden presisert at det viktigste for kommunen er èn samarbeidpartner ift driftsansvar ("privat drift"), samt mest mulig aktivitet. Terje Karlsen har (meget klokelig - og basert på utallige tidligere erfaringer !) presisert at formalia må være i orden. Tidligere vedtak i NMK er nå ettertrykkelig "godkjent" av idrettens egne organer, slik at de formelle tingene opp i mot idrettens eget lov- og regelsystem er klargjort.

 

Alle parter har kompetanse og solid erfaring på driftssiden, - slik at på dette området er partene rangert likt.

Speedwaygruppen har de senere år hatt spesielt fokus på vanskeligstilte grupper, noe som vi har tatt inn som et vesentlig positivt element. Men, - hva angår medlemstall (forventet aktivitetsnivå) har Kr sand Motorcrossklubb og Kr sand Trial klubb langt de fleste medlemmer.

Dette har vært avgjørende for vår beslutning om å tilby disse klubbene nye avtaler for banene.

 

Ikke avgjørende for valget, men viktig allikevel : Avtalene som ble inngått 10.10.2007 gir NMK - medlemmer like rettigheter til bruk av banene som de som nå får leieavtalene. Dette vil bli fulgt opp herifra i framtiden.

 

Jeg ber Kr sand Motorcrossklubb og Kr sand Trial klubb melde inn til Terje Karlsen org nummer (dersom det eksisterer), samt navn på de i klubben som skal underskrive leiekontraktene.

 

Samtidig ønskes alle en god helg med håp om fortsatt godt fremtidig samarbeid !

 

vh

Terje A

 

Terje.Abrahamsen@kristiansand.kommune.no