NMK Kristiansand

Speedwaygruppa

 

PROTOKOLL ÅPENT SPEEDWAYMØTE

Møtested:    Speedwaybanen

Dato / Tid:   13.06.2010 13:00 til 16:30

Med 12 deltakere ble videre fremdrift av bane og bygningsmasse

gjennomgått.

 

Fremdrift i prioritert rekkefølge    (uke 24 er 14. til 20. juni 2010)

 

Bane

Gjøres på dugnad m/nødvendig innleid hjelp

 

Ansvarlig

Uke 24

Tank og kum monteres i voll ved dommertårn, og grøfta fylles igjen innen torsdag. Trekking av vannrør.

 

Walther

Uke 24

Peling for gjerde startes opp torsdag.

 

Roy

Uke 24

Plater til gjerde + list leveres ut fra eftevaag fra fredag.

 

Per / Tom

Uke 24

Montering av list + plater påbegynnes lørdag.

Her trengs 2 biler med tilhenger. Strømaggregat, verktøy, bolter, skruer etc.

 

Dugnad

Uke 25

Knattebanen påbegynnes straks grøfter er sprengt og gjenfylt med grov drenerende masse.

 

Walter
Roy

Uke 24 - 25

Flytting av containere straks stein i fjellvegg er skutt vekk.

 

Kjetil

Uke 25

Tilkjøring og utstrøing av 6 lass leire til toppdekke.

Walther Gunnar

Uke 25

Harv til leire. Eventuell hjelp fra ingeniørvesenet.

Ragnvald Walter

Uke 25

List innerkant hovedbane utføres med tilsåing av gress. Eventuelt en stripe med kunstgress.

 

 

 

Eksternt

Gjøres av LM (Lindeland Maskin)

 

Ansvarlig

Uke 24

Sprengning i fjellvegg + i grøfter.

 

LM

Uke 24

Høyde på plate ved dommertårn/støyvoll.

 

LM

Uke 24

Høyde på plate ved depot.

 

LM

Uke 24

Høyde på utsiden av gjerde. (veiareal og langs fjell)

 

LM

Uke 24

Fylling og avretting av banedekke.

 

LM

 

Bygning

Innspill til endringer på tegning

 

Ansvarlig

 

Rekke med toppvinduer i kafeteria.

 

 

 

Noe justering på toalett/garderobe i hovedbygg.

 

 

 

Noe justering på toalett/lager i dommertårn og montering av utvendig trapp for adkomst til andre etasje.

 

 

 

Bygningsarbeidene forventes oppstart 1. sep. 2010.

Noe grøft og rør i bakken kan påbegynnes i forkant.