NMK Kristiansand    Forslag

 tilbake til startsiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# En bil blir født #

 

 

 

Prosjektet får oppstart februar 2009 og vil fortsette 2 timer 2 ganger pr. uke i månedene

mars, april, mai og juni frem til skolens sommerferie.

I alt ca. 60 timer. Deltakerne har fri fra prosjektet i skolen vinterferie og påskeferie.

 

Det vil bli en motivasjonssamling i skisenteret på Bortelid tidlig i prosjektet.

 

denne samlingen skal vi:

 

- Ha det gøy sammen, og hjelpe hverandre med ideer til hvordan bilen skal bygges.

- Tegne noen små biler som vi skal bruke som byggetegninger.

- Finne frem til en rettferdig måte å bli enige om hvilken bil som skal bygges.

- Alle som blir med i gruppen skal sammen bli enige om lekser og oppførsel både på skolen og i fritiden.

 

slutten av hver måned skal vi evaluere. Det betyr at vi snakker med alle foreldrene
og også med skolen. Alle som er med i gruppen, må ha oppført seg slik som dere er blitt enige om.

Dersom noen har gjort noe annerledes, må dere bli enige om hvordan vi skal finne frem til en rettferdig løsning for å få lov til å fortsette i gruppen.

 

 

Prosjektleder

Tom garman Bjørnsen

Telefon 911 01 963

 

Design: Tom garman Bjørnsen

Copyright © 2008 [sinfo.no] Med enerett